O nas

Każda z nas, w zgodzie z własnymi talentami i kierunkiem, wiele lat doskonaliła warsztat zawodowych kompetencji. Medycyna, psychoterapia i biznes to obszary, w których niezależnie zdobywałyśmy  wiedzę i doświadczenie. Wydawać by się mogło, że kierunki kształcenia i charakter wykonywanych zawodów różnią się w znaczący sposób, a jednak przyszedł czas, w którym nasze drogi się spotkały.

Połączyła nas bliska każdej z nas pasja poszukiwania i zgłębiania natury zjawisk i intuicyjne przeczucie, że istnieje gdzieś miejsce, w którym można znaleźć wewnętrzną harmonię, poczucie dostatku i wolności. Rozpoczęłyśmy współpracę kilka lat temu, każda z własnym zawodowym dorobkiem i otwartością na eksplorowanie nieznanych przestrzeni. Wzajemna inspiracja i radość ze wspólnych działań sprawiła, że zdecydowałyśmy się rozwinąć kolejne projekty w naszych wspólnych działaniach. Mamy nadzieję, że propozycja patrzenia na różne zjawiska z bliskiej nam perspektywy poziomów świadomości, wzbogaci i wesprze Państwa w drodze do podnoszenia jakości życia w wielu obszarach.

Merytoryczną bazą naszej oferty są nasze kompetencje i wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz Mapa Poziomów Świadomości Davida R. Hawkinsa, Mapa Poziomów Świadomości Ego MapaJa® Jolanty Toporowicz i Psychobiologia Vedica® Marzanny Radziszewskiej. Przedstawiamy podejście, które w swojej unikatowej formule umożliwia zrozumienie istoty poziomów świadomości w przystępny sposób, możliwy do praktycznego wykorzystania w życiu osobistym, wspomaganiu leczenia oraz biznesie.

Dr n. med. Marzanna Radziszewska 

Drzwi do nowych wymiarów doświadczania otwierają się, gdy mamy odwagę porzucania przywiązania do tego co znane i bezpieczne oraz radykalną uczciwość w odniesieniu do własnych możliwości i ograniczeń.

 

Lekarka medycyny akademickiej z wieloletnim bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk psychobiologii z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii Vedica®, założycielka i właścicielka Vedica®. Autorka książki “Poszukująca (nie)świadomość. Opowieść zapisana w ciele”.

Mgr Jolanta Toporowicz

Sposób postrzegania i rozumienia świata zależy od wielu czynników. Jest wypadkową wpływu czynników środowiskowych, możliwości poznawczych, wrażliwości i przede wszystkim poziomu świadomości. Poznanie, pełna akceptacja i szacunek do wszystkich wrodzonych zasobów jest pierwszym krokiem do zmiany perspektywy, znalezienia własnego kierunku, zaufania do Życia i poczucia spełnienia.

Certyfikowana psychoterapeutka, właścicielka Instytutu Rozwoju Osobistego Euphonia, autorka Mapy Poziomów Świadomości Ego MapaJa®, książek „(Nie) zwyczajne Ja” i „MapaJa®. Jakość życia w świetle poziomów świadomości ego”, twórczyni kursu „Zaufać sobie®”.

Mgr Joanna Pieńkowska

Sednem rozwoju jest nieustanne doświadczanie i ciągła zmiana punktów odniesienia.

Psycholog, absolwentka zarządzania i marketingu, doświadczona trenerka biznesu z wieloletnim stażem menedżerskim w dziale HR dużej organizacji, absolwentka Akademii Psychobiologii Vedica®.