Trening identyfikacji i uwalniania emocji podstawowy – Formuła online 

23-25 listopada 2021

Opis warsztatu

Warsztat jest efektem wieloletnich poszukiwań, zawodowych inspiracji i kilkuletniej współpracy psychoterapeutki Jolanty Toporowicz i dr n.med. Marzanny Radziszewskiej.

Jest próbą integracji metody uwalniania uczuć Dawida R. Hawkinsa z precyzyjnym namierzeniem funkcji trudnych emocji i dostosowaniem technik uwalniania do poziomu świadomości według autorskiej Mapy Poziomów Świadomości Ego MapaJa® Jolanty Toporowicz.

MapaJa®  jest praktycznym i prostym narzędziem wspierającym poruszanie się w codzienności. Pozwala określić w jakiej przestrzeni świadomości przebywamy najczęściej i jakiego typu problemy to stwarza. Jest cenną wskazówką, pozwalającą zrozumieć z jakim nastawieniem wchodzimy w relacje, związki partnerskie oraz jak organizujemy się w życiu zawodowym. Pozwala namierzyć źródło frustracji i niepowodzeń.

Metoda uwalniania uczuć dr. Davida R. Hawkinsa jest sposobem na poprawę jakości życia poprzez dostęp do poziomu bezwarunkowej akceptacji i zaufania do Życia. Doświadczając tej przestrzeni mamy bezpośredni wpływ na pojawiające się w nas reakcje emocjonalne blokujące przepływ życia i uwolnienie piętrzących się problemów.

Łącząc wiedzę o podstawowych mechanizmach powstawania emocji i ich funkcji, z wiedzą o poziomach świadomości możemy precyzyjnie dobrać sposoby uwalniania emocji do unikatowego potencjału każdego poziomu świadomości. Dzięki temu zyskujemy narzędzia, które skutecznie poszerzają  perspektywę postrzegania rzeczywistości i wzbogacają jakość życia we wszystkich jego obszarach.

Podczas warsztatu:

 • Poznasz naturę, funkcję i mechanizm powstawania emocji,
 • Zrozumiesz w jaki sposób emocje manifestują się poprzez ciało,
 • Dowiesz się czym jest Mapa Poziomów Świadomości Ego MapaJa® i jak jej używać w codzienności codziennym życiu,
 • Poznasz koncepcję Psychobiologii Vedica®,
 • Uświadomisz sobie to jak poziom świadomości determinuje sposób pracy z emocjami i jakie są tego konsekwencje,
 • Poznasz techniki uwalniania emocji Dawida R. Hawkinsa.

W programie:

Wykłady (dla całej grupy)

 • Emocje i uczucia  dostęp, identyfikacja i uwalnianie,
 • Mapa Świadomości cz.1 i cz.2.

Zajęcia praktyczne (praca w dwóch grupach)

 • Myślenie, czucie, narracja – wprowadzenie do identyfikacji uczuć,
 • Uwalnianie uczuć a poziom świadomości,
 • Uwalnianie uczuć – praca własna i w grupie.

Dla kogo?

 • dla zainteresowanych poszerzaniem świadomości,
 • dla poszukujących odpowiedzi na pytanie: kim jestem?,
 • dla tych, którzy czują potrzebę przepracowania trudnych emocji,
 • dla zainteresowanych technikami identyfikowania i uwalniania emocji.

Regulamin uczestnictwa i koszty treningu

 1. REGULAMIN Sprzedaży Usług Szkoleniowych
 2. Koszt uczestnictwa: 1500,-  zł brutto
 3. UWAGA! Osoby, które korzystają z pomocy farmakologicznej (psychiatra), psychoterapeutycznej, cierpią z powodu silnych objawów psychosomatycznych lub chorób, w których mocne poruszenie emocjonalne może nasilać objawy, proszone są o skonsultowanie udziału w warsztacie z lekarzem (lub psychoterapeutą).

Miejsce:

Formuła online

Szczegółowy program, informacje organizacyjne, zapisy:

kontakt@visavis-swiadomosc.pl
tel. 720 808 090

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

Klauzula informacyjna

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VIS-A-VIS Marzanna Radziszewska, Jolanta Toporowicz, s.c. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ludwika Pugeta 5 m. 4, 51-628 Wrocław, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej 898-226-25-78 oraz REGON 387700795, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie (na ww. podany adres prowadzonej działalności), za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: kontak@visavis-swiadomosc.pl  lub telefonicznie (nr telefonu 720 808 090.)
  • Podanie danych osobowych wskazanych w Formularzu  jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
  • Pani/Pana dane osobowe zbieramy wyłącznie w celu zawarcia umowy na szkolenie realizowane w ramach szkolenia „Zagadki bliskich związków, warsztat uwalniania uwikłań w relacjach online”.
  • Na każdym etapie realizacji procesu zapisu/szkolenia ma Pan/Pani prawo do: 

        I) dostępu do własnych danych osobowych,        

        II) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

        III) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

        IV) przeniesienia danych.

 

 • W uzasadnionych sytuacjach Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne, do prawidłowego wykonywania usługi. Dane mogą być przekazywane wyłącznie: osobom upoważnionym przez Administratora, a w szczególności naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 • Administrator nie przewiduje możliwości przekazywania zebranych danych poza terytorium Unii Europejskiej.
 • Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

Zaznacz poniższe zgody: