Warsztat uwalniania uwikłań w relacjach – Formuła online

26-29 październik 2021r. 

Opis warsztatu

Bardzo często rozumienie związków jest wyjęte prosto z bajek dla dzieci, które kończą się słowami „…i żyli długo i szczęśliwie…”. Dlaczego tak się nie dzieje? Gdzie podziewa się szczęście po okresie zakochania? Dlaczego nie możemy spotkać kogoś odpowiedniego, dlaczego nie potrafimy utrzymać związku? Gdzie tkwią przyczyny kłopotów w relacjach, jaka nieświadoma motywacja powoduje wybór takiego, a nie innego partnera. Jaką funkcję pełnią problemy w związku, przed czym nas chronią?

Stwierdzenie, że wszystkie problemy w związkach są bramą do doświadczania miłości wydaje się dość konfrontacyjne i zaskakujące… a jednak…

Warsztat jest efektem wieloletnich poszukiwań, zawodowych inspiracji i  kilkuletniej współpracy psychoterapeutki Jolanty Toporowicz i dr n.med. Marzanny Radziszewskiej pracującej w nurcie psychobiologii.

Jest próbą integracji metody uwalniania uczuć dr. Dawida R. Hawkinsa z precyzyjnym namierzeniem funkcji trudnych emocji i dostosowaniem technik uwalniania do poziomu świadomości według autorskiej Mapy Poziomów Świadomości Ego MapaJa® Jolanty Toporowicz.

Psychobiologia pomaga odkryć leżące u podstaw naszych związków schematy pochodzące z drzewa rodowego i triad rodzinnych, w których się wychowywaliśmy. Wyłania typy uwikłań, w które wchodzimy w naszych relacjach. MapaJa®, proste i praktyczne narzędzie wspierające poruszanie się w codziennym życiu. Pozwala określić w jakiej przestrzeni świadomości przebywamy najczęściej, z jakim nastawieniem wchodzimy w relacje, związki partnerskie oraz jaki mamy potencjał do konstruktywnego ich budowania. Pozwala namierzyć źródło frustracji i niepowodzeń.

Podczas warsztatu:

 • przyjrzymy się relacjom i ich jakości z różnych poziomów świadomości,
 • spróbujemy namierzyć i zrozumieć nieświadome przyczyny problemów i blokad w związkach robiąc pierwszy krok w kierunku ich uwolnienia,
 • przyjrzymy się związkom i wielu czynnikom wpływającym na to, że z precyzją szwajcarskiego zegarka znajdujemy partnera, który pasuje do niechcianej i zapomnianej części nas samych,
 • odpowiemy na pytanie jak namierzyć miejsce, w którym spotykają się wzajemne nieuświadomione konflikty, 
 • nauczymy się, jak je oswoić i zrozumieć co tak naprawdę blokuje ich uwolnienie, 
 • zrozumiemy różnicę pomiędzy konfliktem, uwikłaniem, a zdolnością doświadczania miłości i akceptacji.

W programie:

Wykłady (dla całej grupy)

 • Mapa Świadomości cz.1 i cz.2
 • Zagadki bliskich relacji 

Zajęcia praktyczne (praca w dwóch grupach)

 • Identyfikacja uczuć – wstęp do pracy z uwikłaniem,
 • Rozumienie, odczucie, narracja – identyfikacja perspektywy w pracy z uwikłaniem,
 • Identyfikacja koluzji,
 • Identyfikacja poziomu świadomości/korzyści, 
 • Praca z uwikłaniem, zmiana perspektywy- uwalnianie korzyści.

Każdy w uczestników ma swoją indywidualną konsultację podczas której przyjrzy się swoim problemom w bliskich relacjach z punktu widzenia psychobiologii.

Dla kogo?

 • dla tych, którzy szukają rozwiązań dla ograniczających, powtarzających się w życiu schematów w związkach, nie tylko intymnych,
 • dla zainteresowanych poszerzaniem świadomości,
 • dla poszukujących odpowiedzi na pytanie: kim jestem?,
 • dla tych, którzy czują potrzebę zrozumienia i przepracowania trudnych emocji,
 • dla zainteresowanych technikami identyfikowania i uwalniania emocji.

Regulamin uczestnictwa i koszty treningu

 1. REGULAMIN Sprzedaży Usług Szkoleniowych
 2. Koszt uczestnictwa: 1900,- zł  brutto
 3. UWAGA! Osoby, które korzystają z pomocy farmakologicznej (psychiatra), psychoterapeutycznej, cierpią z powodu silnych objawów psychosomatycznych lub chorób, w których mocne poruszenie emocjonalne może nasilać objawy, proszone są o skonsultowanie udziału w warsztacie z lekarzem (lub psychoterapeutą).

Miejsce:

Formuła online

Szczegółowy program, informacje organizacyjne, zapisy:

kontakt@visavis-swiadomosc.pl
tel. 720 808 090

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

Klauzula informacyjna

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VIS-A-VIS Marzanna Radziszewska, Jolanta Toporowicz, s.c. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ludwika Pugeta 5 m. 4, 51-628 Wrocław, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej 898-226-25-78 oraz REGON 387700795, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie (na ww. podany adres prowadzonej działalności), za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: kontak@visavis-swiadomosc.pl  lub telefonicznie (nr telefonu 720 808 090.)
  • Podanie danych osobowych wskazanych w Formularzu  jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
  • Pani/Pana dane osobowe zbieramy wyłącznie w celu zawarcia umowy na szkolenie realizowane w ramach szkolenia „Zagadki bliskich związków, warsztat uwalniania uwikłań w relacjach online”.
  • Na każdym etapie realizacji procesu zapisu/szkolenia ma Pan/Pani prawo do: 

        I) dostępu do własnych danych osobowych,        

        II) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

        III) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

        IV) przeniesienia danych.

 

 • W uzasadnionych sytuacjach Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne, do prawidłowego wykonywania usługi. Dane mogą być przekazywane wyłącznie: osobom upoważnionym przez Administratora, a w szczególności naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 • Administrator nie przewiduje możliwości przekazywania zebranych danych poza terytorium Unii Europejskiej.
 • Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

Zaznacz poniższe zgody: